Dakila Mong Katangian (Tula)

Ang lahat ay nag-iiba
May pabagsak, may palago
Ngunit nananatili Ka
Kailanma’y ‘di magbabago
Marami ng nalampasan
Kay rami pang haharapin
Ako’y nagtitiwala sa Iyong mga paraan
Kaya ‘di susuko anuman ang suliranin
Sa Iyo ay walang imposible
Wala kang ‘di magagawa
Ikaw ang aking sandigan
Na kailanma’y ‘di magigiba
Kaya sa lahat ng aking ginagawa
Sa Iyo ang karangalang dakila
Sa aki’y walang ititira ni isa
‘Pagkat sa papuri’y karapat-dapat Ka
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s