God Exists

God’s existence is clearly seen through His creation, just look around you. If you can’t see it, that’s your fault! God has made it clear to those who are willing to look that’s why there’s no excuse to those who do not believe and twist the truth about God (Genesis 1 & Romans 1:19-20).

Photo: Free photo from WordPress
Advertisements

The Rooted Christian

“Now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness.” —Colossians 2:6-7 NLT

🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️

Noong unang beses kong mabasa ang mga verse na ito, kaagad kong sinulat ito sa notebook ko. Detalyado ang pagkakasabi ng verse na ito na tayo ay dapat na manatili sa pagsunod natin kay Kristo bilang mga mananampalataya at maging rooted sa pananampalataya sa Kanya upang tayo ay lumagong matatag sa katotohanan at nang mag-umapaw tayo sa pasasalamat sa Diyos.

Ang salitang ‘roots’ ang talagang tumatak sa akin dahil sa ang mga Kristiyano ngayon, lalong-lalo na ang mga bago pa lamang sa pananampalataya, ay madaling matangay muli sa pagiging makamundo nang dahil sa hindi sila rooted. Ito ay nangyari na rin sa akin dati at ayaw kong ganoon rin sa iba.

Iyan ang dahilan kung bakit ko gustong magsimula na magblog tungkol dito, upang alamin kung ano ba ang mga dapat gawin o tandaan upang maging isang rooted na Kristiyano at lumalago sa pananampalataya, at hindi maging stagnant na mananampalataya ni Kristo.

Photo: Free photo from WordPress