The Rooted Christian

“Now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness.” —Colossians 2:6-7 NLT

🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️

Noong unang beses kong mabasa ang mga verse na ito, kaagad kong sinulat ito sa notebook ko. Detalyado ang pagkakasabi ng verse na ito na tayo ay dapat na manatili sa pagsunod natin kay Kristo bilang mga mananampalataya at maging rooted sa pananampalataya sa Kanya upang tayo ay lumagong matatag sa katotohanan at nang mag-umapaw tayo sa pasasalamat sa Diyos.

Ang salitang ‘roots’ ang talagang tumatak sa akin dahil sa ang mga Kristiyano ngayon, lalong-lalo na ang mga bago pa lamang sa pananampalataya, ay madaling matangay muli sa pagiging makamundo nang dahil sa hindi sila rooted. Ito ay nangyari na rin sa akin dati at ayaw kong ganoon rin sa iba.

Iyan ang dahilan kung bakit ko gustong magsimula na magblog tungkol dito, upang alamin kung ano ba ang mga dapat gawin o tandaan upang maging isang rooted na Kristiyano at lumalago sa pananampalataya, at hindi maging stagnant na mananampalataya ni Kristo.

Photo: Free photo from WordPress
Advertisements

One thought on “The Rooted Christian

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s