The Rooted Christian

“Now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness.” —Colossians 2:6-7 NLT

🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️

Noong unang beses kong mabasa ang mga verse na ito, kaagad kong sinulat ito sa notebook ko. Detalyado ang pagkakasabi ng verse na ito na tayo ay dapat na manatili sa pagsunod natin kay Kristo bilang mga mananampalataya at maging rooted sa pananampalataya sa Kanya upang tayo ay lumagong matatag sa katotohanan at nang mag-umapaw tayo sa pasasalamat sa Diyos.

Ang salitang ‘roots’ ang talagang tumatak sa akin dahil sa ang mga Kristiyano ngayon, lalong-lalo na ang mga bago pa lamang sa pananampalataya, ay madaling matangay muli sa pagiging makamundo nang dahil sa hindi sila rooted. Ito ay nangyari na rin sa akin dati at ayaw kong ganoon rin sa iba.

Iyan ang dahilan kung bakit ko gustong magsimula na magblog tungkol dito, upang alamin kung ano ba ang mga dapat gawin o tandaan upang maging isang rooted na Kristiyano at lumalago sa pananampalataya, at hindi maging stagnant na mananampalataya ni Kristo.

Photo: Free photo from WordPress
Advertisements

HAVE EYES AND SEE; HAVE EARS AND HEAR

He (Jesus) said, “You are permitted to understand the secrets (mysteries) of the Kingdom of Heaven, but others are not. To those who listen to my teaching, more undestanding will be given, and they will have an abundance of knowledge. But for those who are not listening, even what little understanding they have will be taken away from them.”
-Matthew 13:11-12, NLT

“But blessed are your eyes, because they see; and your ears, because they hear. I tell you the truth, many prophets and righteous people longed to see what you see, but they didn’t see it. And they longed to hear what you hear, but they didn’t hear it.”
-Matthew 13:16-17, NLT

#SeeThoseWhoHaveEyes #HearThoseWhoHaveEars #OpenYourEyes #DoNotHardenedYourHeart #TurnToGodAndBeHealed