Kahalagahan Ng Muling Pagkabuhay Ni Cristo

Kahalagahan Ng Muling Pagkabuhay Ni Cristo (1 Corinto 15)

Sapagkat si Cristo ay muling nabuhay:

1. Ang pangangaral ng Salita ng Diyos ay mahalaga, totoo at kailangan.

2. Ang pananampalataya natin ay may kabuluhan, mahalaga at may bisa.

3. Hindi tayo mga bulaang saksi ng Diyos kay Cristo.

4. Wala na tayo sa ilalim ng kapangyarihan at sumpa ng kasalanan (Roma 8:1-14).

5. Ang mga mananampalataya na namatay ay di napahamak (Juan 3:16-17).

6. Ang mga mananampalataya ang pinakamapalad sa lahat ng tao sa mundo dahil babalik si Jesus upang kunin tayo at isama sa Kanyang kaharian (Juan 14:1-4).

Advertisements

FALSE TEACHERS

Motivational and inspirational speakers are not gospel ministers or preachers. They only teach to inspire and motivate people. They only teach what the people wanted to hear! They don teach the TRUE GOSPEL OF JESUS CHRIST in the Bible, instead MAN-MADE “FEEL GOOD GOSPEL.” This is the warning of the Bible about it:

“For the time is coming when they will not tolerate wholesome instruction; instead they will, to satisfy their own desires, gather up TEACHERS that will tickle their ears. They will turn from listening to the truth and will wander off to hear myths.” -2 Timothy 4:3-4

Some of the false teachers are:
Rick Warren, and
Kenneth Copeland (both advocate of Chrislam), and
Joel Osteen.
In the Philippines,
Bo Sanchez (Catholic lay preacher, motivational speaker), and
Bishop Oriel Ballano of G12.

True preachers preach about salvation by faith in Jesus alone by grace, justification by faith not of works, heaven, hell, second coming, judgment, eternal life and holiness.

God bless!

Half-Truth Preachers (Part2)

There’s nothing wrong with preaching blessings, keys to success and prosperity. Pero kung puro na lang ganun ang itinuturo palagi, hindi na tama iyon! Ano na lang ang mangyayari sa mga mananampalataya? Malamang baka maging successful nga sila sa buhay pero lumalago ba sila bilang mga lingkod ng Diyos? Kung puro na lang half-truths ang itinuturo, useless lang din yun kasi parang hindi ka na rin nagturo ng katotohanan!

Preach the true and full Gospel of Christ!

H’wag puro maganda lamang sa tenga ang ipinapangaral.

The [whole] truth hurts because it is the [whole] truth and the [whole] truth will truly sets us free!

Half-Truth Preachers (Part 1)

Maraming nagkalat na mga mangangaral na half-truths lang ang itinuturo. ‘Di ko sinasabi na ‘yong kalahati ay kasinungalingan, ang ibig kong sabihin hindi buong katotohanan ang ipinapangaral nila. Totoo ang ipinapangaral nila pero hindi nga lang buo at kadalasan yung maganda lang sa tenga tulad ng blessings and prosperity, puro na lang blessings and prosperity. Puro na lang tungkol sa tithes, kung paano magiging successful in all areas of life, atbp., pero di nila tinuturo yung about sa Hell, punishment, end times, atbp. Half-truth lang at hindi yung whole truth.

Does half-truth sets us free? Does it saves us?

Dapat buong aral mula sa Diyos na nakasulat sa Bible!

Walang pinipili at walang iniiwasan!